Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

website https://www.prague-europe.com /dále jen “prague-europe.com”/

website prague.com používá k zabezpečení komunikace protokol SSL: *.prague-europe.com
vydavatel: Actalis Domain Validation Server CA G1
Protokol SSL slouží k zabezpečení komunikace proti odposlechu třetí stranou a zajišťuje autentizaci komunikujících stran. Při odesílání citlivých dat jsou data šifrována. Adresa website zabezpečené SSL certifikátem začíná https://

Veškeré informace, které poskytnete pro website prague-europe.com, jsou uloženy v zabezpečených datových centrech společnosti INTERNET CZ, a. s. FORPSI, akcionář italská společnost ARUBA S.p.A.

website prague-europe.com používá sdílení produktů a funkce třetích stran, které osobní údaje zpracovávají, evidují a řídí dle vlastních podmínek:
google.com https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
google.cz https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
youtube.com https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
písma Google https://policies.google.com/terms?hl=cs
Google+ https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs
doubleclick.net https://policies.google.com/privacy?hl=en
WordPress https://wordpress.org/about/privacy
Forpsi https://www.forpsi.com
Facebook https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Twitter https://twitter.com/privacy
Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
EUguide https://euguide.eu/privacy-policy/

website prague-europe.com používá soubory cookies
informace cookies prague-europe
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat nebo zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé website.
Další informace o použití a funkcích cookies lze získat v prohlížeči uživatele.

Website prague-europe.com vědomě nezískává osobní informace od osob mladších 16 let.

V základním nastavení website prague-europe.com jsou z důvodů zabezpečení zakázány zejména dále uvedené funkce:
Přihlášení správců a uživatelů do administrátorského rozhraní website prague-europe.com vyjma administrátora ID1.
Diskuze s komentáři uživatelů.

Mezi práva uživatelů v souvislosti s osobními údaji a website prague-europe.com patří zejména:
Neposkytovat své osobní údaje.
Právo na přístup k vlastním osobním údajům.
Právo na opravu vlastních osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.
Právo požadovat vymazání nebo omezení zpracování vlastních osobních údajů se splněním zákonných důvodů.
Při zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu uživatele, má uživatel právo kdykoli odvolat tento souhlas, takové odstoupení neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování osobních údajů provedených před datem, kdy obdržíme takové odstoupení a nebrání nám ke zpracování osobních údajů na základě jiného použitelného právního základu, zejména v souvislosti s výkonem a obhajovat naše právo podle platného zákona a plnit naše právní závazky.
Právo na získání vlastních osobních údajů ve standardně používaném čitelném formátu (přenositelnost dat).

Website prague-europe.com a majitel služby J. Srpová, Hořovice, Česká republika, EU, respektuje soukromí uživatelů a odpovídajícím způsobem zachází s osobními údaji uživatelů.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Zásady ochrany osobních údajů je možné ze strany website prague-europe.com změnit. Na změny bude upozorněno nejvhodnějším způsobem s ohledem na význam těchto změn.

Od uživatelů website prague-europe.com mohou být vyžádány konkrétní informace pro potvrzení identity.

platnost od 25. 5. 2018